Deelnemen

Deelname aan de OMLOOP VAN HET OOSTEN 2022 staat open voor maximaal 70 (klassieke) automobielen. Klassieke (of historische) auto’s hebben een bouwjaar van vóór 1992, dus tot en met 1991. Dit is volgens de reglementen van de overkoepelende overlegstructuren. Maar ook auto’s die ná die tijd zijn gebouwd zijn welkom.

We maken aparte klassementen op (t/m bouwjaar 1991 en vanaf bouwjaar 1992). Moderne(re) auto’s hebben nu eenmaal méér gemakken en mogelijkheden dan het oudere materiaal, dus het zou niet eerlijk zijn om die over een kam te scheren.

Er kan gestart worden in de Expertklasse (alleen klassiekers), Sportklasse Klassiekers of Open Sportklasse, dan wel in de Toerklasse Klassiekers of Open Toerklasse. Bij inschrijving én betaling vóór 15 november 2021 bedraagt het inschrijfgeld € 215,- Daarna, tot de sluitingsdatum van 10 januari 2022, bedragen de inschrijfkosten € 240,-. Noot: vanwege het vervallen van de avondmaaltijd is het inschrijfgeld verlaagd naar € 180,- per equipe!

Inbegrepen in het inschrijfgeld:

 • ontvangst met koffie/thee en een regionale specialiteit
 • 2 rallyschilden en alle overige wedstrijdbescheiden
 • 2 stickers van de OMLOOP VAN HET OOSTEN 2022
 • 2 routeboeken in kleur
 • lunch halverwege/tijdens de rit
 • diner….
 • uitlegboek van de hele rally
 • … en niet te vergeten: de rally zélf!

De Rallycheck-app en een mobiele telefoon

Wellicht ten overvloede, maar om aan alle onduidelijkheid een eind te maken….:

De Omloop van het Oosten wordt verreden met behulp van de Rallywereld-app op een mobiele telefoon. Die app verbruikt stroom, de hele dag de app aanstaan betekent onherroepelijk, zo leert de ervaring inmiddels, dat de batterij van je mobiele telefoon wordt leeggetrokken. Dan doet de app het niet meer en is routecontroleregistratie niet meer mogelijk. En dat zou toch heel jammer zijn.

Zorg dus voor materiaal opdat de mobiele telefoon opgeladen blijft. Tip: bij Rallyspulletjes.nl in Apeldoorn is een keur van materialen verkrijgbaar om dit probleem effectief op te lossen. Je kunt zelfs opladers laten inbouwen…hoe handig is dat?

Betalen

Het inschrijfgeld dient uiterlijk voor 9 januari 2022 te zijn voldaan op bankrekeningnummer NL32 INGB 0006 3589 58 ten name van Stichting Rallyland onder vermelding van de namen van bestuurder en navigator. Beter, slimmer en sneller is betalen via Ideal, aan het eind van de inschrijfpagina.

Na ontvangst van de betaling is de inschrijving definitief. Indien door het bereiken van het maximaal aantal deelnemers uw inschrijving niet kan worden gehonoreerd, dan volgt volledige restitutie van het inschrijfgeld.

Annulering

Indien u na inschrijving en betaling door omstandigheden niet kunt deelnemen aan de rally wordt bij annulering een deel van het inschrijfgeld gerestitueerd:
•  vóór 15-11                 : 90% restitutie
•  van 16-11 tot 16-12  : 50% restitutie
•  na 16-12                     : geen restitutie.
Het is altijd mogelijk een andere equipe in uw plaats (dus in dezelfde klasse) te laten deelnemen.

 

Overmacht

De organisatie zal 50% van het inschrijfgeld terugbetalen aan de deelnemers indien het evenement door overmacht niet doorgaat. Overmacht is iedere gebeurtenis of omstandigheid (al dan niet ontstaan door natuurlijke oorzaken, menselijk handelen of anderszins) boven de macht der partijen. Bedoeld wordt onder andere het niet afgeven of het intrekken van vergunningen wegens ziekten als mond- en klauwzeer, vogelpest, BSE, enzovoort. Ook extreme weersomstandigheden die gevaar kunnen opleveren voor de deelnemers worden daaronder verstaan.

 

Vrijwaring

Het insturen van een assurantieverklaring is niet meer nodig. Het volstaat door op de dag van de Omloop een ondertekende vrijwaringsverklaring in te leveren c.q. door de beide equipeleden een handtekening te plaatsen op een grote lijst met startnummers waarmee u blijkt akkoord te gaan met de tekst van de vrijwaringsverklaring. Deze tekst ontvangt u tegelijk met de acceptatiebrief/-mail begin januari 2022 (omstreeks 12/13 januari).

Nadat u het inschrijfformulier heeft ingezonden ontvangt u een automatische bevestiging of uw inschrijving is ontvangen.

 • Gegevens bestuurder

 • Gegevens Navigator

 • Gegevens Auto

 • Betaling

 • Prijs: € 180,00
 • Inschrijfkosten bedragen € 180,-

Interesse in deelnemen?

Eerste keer? Overweeg deelname aan de kaartleescursus